kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Далі ми вирушили до Тампи, де переночували і ранком пішли відриватися до парку Bush Gardens :)
Він поєднує в собі казковий зоопарк і карколомні американські гірки :)

Найзахоплюючішу гірку було видно навіть з подвір'я готелю:Ім'я засновника:Ресторації дорогою до парку:Вже ближче"Cheetah hunt" ("Полювання гепарда" ):
Вхід. Треба сказати, що в таких місцях як Буш ґаднз, відчуваєш атмосферу американських комедій, що відбуваються в парках з масою атракцій. Щось таке, купа дежа вю :)


"Шейкра", там падіння з 60-метрової висоти перпендикулярно до землі. Я там кайфонув невимовно, тепер підшукую гідні американські гірки десь у Європі :)


А ось і люди:

Зоопаркова частина :)

Мурахоїд:


Гепард:


Жирафи:

А отут буде драматично (сурікат):

Льови сплять:


Гієна відпочиває:


Слони:
Символ Америки за ґратами :(

Якийсь примат:Кущ-гепард:Рожеві фламінго:


.Кенгуру відпочивають:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios