kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Кі-Вест то найпівденніша точка США (не рахуючи Пуерто-Ріко і Гаваїв), найпівденніший острів архіпелагу Флоріда-Кіс, з'єднаного з материком ланцюжком мостів, ну і однойменне місто, дуже тепле й курортне. Я провів там більше трьох днів, під час останньої подорожі США.

Ресторан, де ми зупинилися дорогою з Маямі

Годівля риби:Риба:

Дорога островами:

Зауважте - зліва йдуть прольоти колишньої морської залізниці, що її в 1935 році зруйнував "шторм століття":Острівці на горизонті:

А ось і місто:

Підходимо до нашого катера:Наш катер і його капітанша:

Далі починається Кі-Вест з моря :)

Суходіл Кі-Весту також радував. Нажаль, я не зміг сфоткати найяскравіший образ з США - лису бабку-неформалку на гірському велику, але ось вам дідо в трусах і на скейті:Типовий Кі-Вест:

Місцева ратуша:

Місцевий костьол:Місцеві волоцюги-роздовбаї:From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios