kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Все починається з Маямі :) Торговельно-розважальний комплекс (тобто Mall) Palms, виконаний в латиноамериканському стилі. Власне, одна з його башт. Треба сказати, що торговельно-розважальний комплекс у Флориді це величезна територія, де замість бутіків повноцінні супермаркети, а замість маленьких забігайлівок здоровенні ресторани і кафе. А парковки ще більші, бо в місті величезної площі і жалюгідного громадського транспорту без власної машини ти ніхто. Ми мали дві орендовані машини для шістьох, а я попередньо вирішив наступного разу сунутись до США не раніше ніж отримаю права. Ну при всій повазі - незручно мені почуватися ніким і нічим серед тих громадин:Аптека з іншого моллу:Легендарний Walmart:Перший під'їзд до центру Маямі:

Фотка з нічного міста. Того вечора я чомусь мало фоткав:Повертаємося до Palms. Фонтан навпроти фойє нашого готелю:Якийсь виш там само:Супермаркет (а в нас би сказали мегамаркет) одягу:Парковки без кінця:Будівництво моллу триває й досі:Підготовка до Геловіну триває повним ходом. Ці фігурки (менше $200) ще й рухаються, світяться і страшно верещать і гарчать:

Моє улюблене місце в Palms - став з мостом, набережною та фонтаном (tu)Їдемо зі знайомою центром Маямі:

Пресвітеріанці (а фактично англіканці) то фактично основна класична американська конфесія, але білі протестанти англосаксонці тут у меншості - більшість населення Маямі складають латиноамериканці та євреї:

Океан :)

Типова американська вуличка:

Типово маямський приватний сектор. Як каже ОФ, така приземкувата форма архітектури є традиційною для тих місць, дозволяє зберігати прохолоду:Поле для гольфу:Типовий backyard:Оселя зсередини:

Ще з малоповерхової Америки:

Паблікс то місцевий "Сільпо":

Дорога:Приємніше котеджне містечко:
Тут ми грали на більярді та гральних автоматах:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios