kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Отож, цими днями (1-6 липня 2012 року) я жив і працював в околицях Скандерборга, а для душі і пуза використовував неофіційну столицю Ютландії, друге місто в країні після Копенгагена - Орхус.

Типова данська архітектура - цегла (дрібніша за нашу і явно якісніша) і черепиця. Так будували сотні років тому, так будують і зараз.

Велодоріжки тут рульні, часто це продовження тротуару, відділене від дороги власним рівнем висоти і бордюром

(конкретно так - ніде не бачив):Ризикну припустити, що це все-таки модерн, хоча скоріше все-таки якийсь данський історизм:Гиии :) Дуже неправда. А до Копенгагена я ще доберуся, вечір, ніч і ранок маємо там провести ;)Улюблений мій модернчик з прямокутними еркерами і данською голоцегляною специфікою :)До музею старої архітектури маємо добратися завтра, але так то двоповерхові будиночки то по ходу автентика XVII

століття, або ж її пізніша імітація:Функціоналізм :)Попервах мені здавалося, що класицизму та неокласицизму я тут не побачу зовсім, але його не так вже й мало в

Орхусі:

Як прикольно нове часом вписується в старе:Модерн чи ар-деко:Неоренесанс (тут! Нема на що дивитися, ага)Канали це порівняно нова штука. Насправді це річка і її вивели назовні з естетичних міркувань (а раніше

заховали-були). Вода там бруднувата, човнів немає, але все одно краса :)Сучасна архітектура переважно:

Трохи зовсім старовини:

Перерва на корм ;)
Харчі я не фоткав мало не чотири роки, але тут і самі данці спохопилися фоткати, коли наші стейки принесли готувати

просто на наших очах, а потім я ще й клацнув останній шматочок власного :)

Катедральна кірха:

Театр:

Конструктивізм. Похмурий такий:)Фахверк на жовтому будинку липовий, намальований...

Старий квартал:Не дуже чисто, якщо чесно...

Буває і таке:

Азохен, власне, вей :)

Музей сучасних мистецтв Арос. Енергійна самореклама проголошує, що треба мати дуже вагомі причини, щоб побувати в Данії і не завітати до Ароса, особливо до його райдужної корони.Просто панорами міста:

Своєрідна композиція "Fucked" (битка деформувала голову жінки, цього не видно):
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:41 am
Powered by Dreamwidth Studios