kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
(Продовження. Початок тут)

Вже повертаю на Вільняус:

Незвичайні конструкції в підворітнях:

А ось уже й Старе Місто:Готика, оригінальна:Катедральний собор Петра і Павла, мала базиліка, XV-XVII ст.:Біля Катедрального і на Ринку:Костел Ієзуїтський св. Франциска-Ксаверія:

Каунаська Ратуша, знана також як Білий Лебідь (XVI століття, з подальшими реконструкціями):І в пейзажі:

Кафедральний з тієї ж точки:Ще храми:

А ось і замок з триваючою реставрацією:Барокова штучка поруч:Рів ніби середньовічний, без моста складно:Місто з башти:

Няріс:

Всередині башти. Кажуть, тут була зала офіційних прийомів:Реконструкція. Замок і околиці в другій половині XVI століття:В'язниця в підвалі. Все-таки розмір отворів для рук тут неважливий, головне голову закріпити, а далі колодник (чи колодниця) просуне туди руки, бо більше ніде діти.То все копії і їх можна мацати руками:Костел св. Юра, XV-XVII ст.:Зсередини. Класно буде, коли закінчать:Повертаюся назад. Знову Ратуша:Музей Майроніса в старовинному будинку:

М'ячик на подвір'ї музею литовського спорту:Згарище. Здається, перше за всі мої фотозвіти:Вілла в шикарному модерні:Міст Вітовта через Няріс (Вілію):

Бруківка там старожитня, зовсім не така як у нас:Вітовтова Церква, Фара Вітовта:Будинок Перкуна, оригінальна готична споруда XV століття:Няріс:Ще готики:... і неготики. Власне, вийшовши на набережний проспект Короля Міндовга, я сподівався доїхати до привокзального району на якомусь транспорті, бо ноги вже просили відпочинку. Для цього навіть спитався в барменші, який транспорт там ходить. Вона старанно записала мені номери автобусів і маршруток, жоден з яких я не зустрів, тому зрештою пішов пішки :)

А це вже неоготика:Ось цей будиночок був останнім, що я сфоткав того дня в Каунасі, але з литовських міст мені найбільше сподобалося саме тут. Натомість Вільнюс навіть розчарував.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios