kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Приїхавши сучасним рейсовим автобусом з Варшави, о 8:30 у понеділок 15 квітня (до речі, Литва живе за нашим часом) я вже був у Вільно, Вільні, чи Вільнюсі :)

На жаль, перша фотка буде така, бо саме так виглядає площа перед автомобільним вокзалом. Вражає, чи не так? :)
Власне, не треба непритомніти і закривати мій запис, бо я практично завжди показую фотки в хронологічній послідовності, а відтак нормальне ще попереду. А зараз Вільнюс без прикрас:Місцева двірцева площа:

Проминаємо зону сутінків :)

Похмільний Вільнюс ранку понеділка:Це типу нота, але виглядає ніби люлька. Як-то кажуть, "з завтрашнього дня кидаю":

Дух Підзамчого:Околиці мого готелю:Там само. Так і не з'ясував, що то за яйце (Андерс на ФУПі підказав, що символ відродження міста). Захаращений куточок неподалік від центру...

Автентичненько:Католицька Церква Всіх Святих (1631 рік, барокко):Околиці (сквер Жертв Гетта). Давня забудова:Виходжу на вулицю Вокечу (Німецька вулиця, за СРСР Музейна):

Хрущо-функціоналізм, такі незрозумілі будиночки я ще в Троках зустріну:

Храм св. Катерини (XVII століття):

Знову закапелки Старого Міста:

І з подвір'я. Не знаю, що це, але класно:1912, а вигляда автентично:Палац Радзивіллів (в нашій традиції Радивілли, але рідко використовується):Ще Радзивіли:

Вулиця Вільняус, дуже достойний ансамбль:

Зайшов глянути білорусів, перекинутися кількома словами, але жодних слідів музею не знайшов, прикро:Сучасна надбудова над еклектичними будиночками:

Проспект Гедиміна і околиці:

Сліди Росії :)

Вхід до театру або "За вами вилетіли":

Виходжу на Архікатедральну площу. Ні, це не театр, це Архікатедральний, кінець XVIII століття:Перспектива проспекту Гедиміна. Все-таки це специфічно російськоімперська забудова, бо якесь воно таке рідне :)

Архікатедральний і його дзвіниця:

Архікатедральна площа:

Стик собору і княжого палацу. Сіріша - капелла св. Казиміра, поч. XVII cт. (сам Катедральний - кінець XVIII):Продовження читайте тут
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios