kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Продовження. Початок читайте тут

ВНЕЗАПНО кінець старого міста, бо ми повертаємо в інший бік:Мій улюблений варшавський stealth-хмарочос:Такі вулиці нагадують мені празьку Плзенську, де я жив два роки тому в готелі. Наша Княгині Ольги десь схожа і я вірю, що поступово стане ще більш схожою:Вид з вікна готелю. Дуже подобається висотка праворуч, як явне продовження довоєнного функціоналізму:Готель навпроти:

А тут мій готель:

Стелс-хмарочос з іншого боку навіть і видно:Співіснування:Ранок наступного дня. Вісла, міст Понятовського:Вид з моста:

Варшавський євро-стадіон:Околиці національного музею:Тут вже не так круто, завертаю до Центра Коперніка. Центр являє собою великий сучасний освітньо-розважальний заклад, де діти і дорослі можуть долучитися до пізнання фізики, хімії, механіки, палеонтології і т.д.

Маятник Фуко в центрі Коперніка. Ніколи не бачив його в оригінальному масштабі:Оригінальна експозиція "Голоси вогню". В клітці горить ніби пекельний вогонь, на фоні якого прокручуються промови диктаторів-душогубців XX століття:Популярна лекція для дітей на тему атмосферного тиску:Там було ще багато всякого пізнавального, але я не дуже-то фоткав, кому цікаво, можуть почитати, наприклад, тут

Види Вісли з парку біля Центру:

Центр збоку:Фасад і тил збережено, але зсередини, ніби Чужий, вилазить скляна споруда:Музей Шопена.

Унікальний прикол. Здається, то реконструкторське, але дуже явно нагадує ґазенваґен, привіт Вані Урґанту:

Дуже нагадує одну відому львівську будівлю:Але якщо так, то не дуже:

Ця розфарбована будівля - парковка :)Графіті:Польські хрущовки:Ще одна "польська сталінка":Отак ідеш-ідеш, хоп - і ти вже в гетто:Окраїнна колись церква тепер у центрі:

"Золоті тераси", привокзальний ТРЦ Варшави:Наостанок кілька нічних фоток:

Вокзал:


Зал очікування (безкоштовний, з безкоштовним вайфаєм):Звідси на комфортабельному автобусі я вирушив до Вільнюса, але то вже інша історія...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios